Máy xúc đào (Excavator)

Công ty TNHH Đoàn Xuân – Đơn vị phân phối độc quyền Máy Xúc đào Komatsu chính hãng

  • Điện thoại: 0903421161
  • Địa chỉ: 733 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam.
KOMATSU Excavator
PC 650-7-8
PC 600-6
PC 450-6-7-8
PC 400-6-7-8
PC 350-6-7-8
PC 300-6-7-8
PC 200-6-7-8
PC 120-6