Máy xúc lật (Wheel Loader)

Công ty TNHH Đoàn Xuân – Đơn vị phân phối độc quyền Máy Xúc đào Komatsu chính hãng

  • Điện thoại: 0903421161
  • Địa chỉ: 733 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam.
KOMATSU Wheeloaders
WA 320-5-6
WA 380-5-6
WA 430-5-6
WA 480-5-6
WA 470-5-6